طراحی دهانه های بلند تا ۱۴ متر و کاهش تعداد ستون ها

وجود حفره های منظم در سقف وافل موجب کاهش قابل توجه بار مرده سقف و در عین حال حفظ ممان اینرسی مقطع سقف می شود. از این رو سقف های وافل دارای سختی خمشی قابل توجه می باشند و با توجه به رفتار دوطرفه آنها می توان دهانه های بزرگ تر و کنسول های بلند تری را با استفاده از سقف های وافل پوشش داد.

🔶گروه مهندسان مشاور پارسا

طراح، محاسب و مجری ساختمان های بتن آرمه و نماینده ی انحصاری شرکت وافل بنیتک در شرق کشور

تلفکس : ۰۵۱۳۷۶۱۷۸۵۷
تلفن همراه : ۰۹۱۵۵۱۰۹۷۶۸