پل سازه‌ای است که مسیر عبور از بالای دره، رودخانه و یا راه را بدون مسدود کردن مسیر زیرین فراهم می‌آورد. از این سازه برای عبور قطار،وسایل نقلیه، عابرین پیاده، لوله انتقال آب، گاز و غیره استفاده می‌شود.
با استفاده از انواع پلها، زمان دسترسی به مکانهایی که موانع فیزیکی مانع از تردد میشدند ، کاهش یافته و از طرفی موجب افزایش ایمنی راهها میگردد. از این سازه برای تردد قطار،وسایل نقلیه، عابرین پیاده، لوله انتقال آب، گاز و غیره استفاده می‌شود.
اجرای قطعات پل که به صورت پیش ساخته در کارگاه و یا بصورت درجا و در محل اجرا انجام می شود.

🔻انواع پل

▪️پل چوبی
▪️پل سنگی
▪️پل بتنی
▪️پل فلزی
▪️پل قوسی
▪️پل کابلی