دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به رفع ایرادات قراردادهای مشارکتی ساخت مسکن در طرح اقدام ملی مسکن گفت: این کانون پیگیری‌های فراوانی برای رفع موانع مشارکت سازندگان در طرح تام کاد دولت داشته است البته سایر تام‌های این وزارتخانه فقط در حد حرف و حدیث و به اصطلاح کاغذی است.
به گزارش تسنیم، فرشید پورحاجت افزود: در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی که عنوان می‌شود، کانون انبوه‌سازان فقط یک جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن داشته است که این جلسه برای رونمایی از این طرح بود که در همان جلسه تمام متولیان صنعت ساخت و ساز مسکن اعم از جامعه مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان و … مراتب اعتراض خود را نبست به طرح مذکور اعلام کردند. او افزود: قرار بر این بود که فرم این قراردادها اصلاح شود و‌ قرار نیست بخش خصوصی ماحصل یک عمر زندگی و سرمایه‌اش را در برنامه‌های دولت سرمایه‌گذاری کند و هیچ جایگاهی در این قراردادها برایش تعریف نشده باشد. پورحاجت ادامه داد: ۴۲ ایراد به این قراردادها وارد است و بطور کلی جایگاه بخش خصوصی در این قراردادها دیده نشده ویک سویه نوشته شده است، از سوی دیگر حکم در همه دعاوی وزارت راه و شهرسازی است و به صورت یکطرفه می‌تواند این قراردادها را فسخ کند.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: در طرح مسکن مهر دولت در سال‌های ۸۷ و ۸۸ بخش خصوصی را نادیده گرفته و انبوه‌سازان را در ساخت وساز مداخله نداد، اما در نهایت دیدیم در یک پروسه ۲۰ روزه قراردادهایی با کانون سراسری انبوه‌سازان امضا شد که چرخ مسکن مهر به حرکت در آمده و رونق گرفت.