سازه نگهبان و انواع آن و کاربردهای سازه نگهبان

By |2019-10-21T09:56:04+03:30اکتبر 21st, 2019|فایل و کتاب, فیلم ها|

سازه نگهبان و انواع آن و کاربردهای سازه نگهبان  

چند نکته ی مهم که باید قبل و زمان گودبرداری رعایت شود

By |2019-10-21T10:03:12+03:30اکتبر 20th, 2019|فایل و کتاب, فیلم ها|

چند نکته ی مهم که باید قبل و زمان گودبرداری

لحظه فرو ریختن ساختمان مجاور گودبرداری به علت گودبرداری غیر اصولی…

By |2019-10-21T10:03:21+03:30اکتبر 20th, 2019|فایل و کتاب, فیلم ها|

👈متاسفانه جان و مال ساکنان اینگونه ساختمان ها، قربانی سودجویان