با ارائه تسهیلات به سازندگان علاوه بر اینکه ساخت و ساز رونق می یابد، باعث کاهش قیمت مسکن نیز می شود

حجت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ؛ درباره بازار مسکن گفت: مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی در بازار مسکن دخیل است و باعث شده تا در مدت ۱۰ سال این بازار همچنان در حالت رکود قرار گیرد و افزایش قیمت ها باعث شده تا قدرت خرید مردم روز به روز کاهش یابد.
وی ادامه داد: قیمت مسکن در تابستان بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته و این افزایش بیشتر در مناطق متوسط و جنوبی تهران است، زیرا متقاضی برای خرید در این مناطق نسبت به سایر مناطق بیشتر است.
وی بیان کرد: افرادی که در طی یکسال گذشته پس اندازی برای خرید مسکن داشتند با رشد نامتعارف مسکن توان خرید یک واحد کوچکتر را هم ندارند، زیرا اندوخته های مردم به یک سوم تقلیل یافته است.
کارشناس بازار مسکن ادامه داد: سازندگان مسکن نیز دیگر تمایلی به ساخت ندارند، زیرا قیمت تمام شده مسکن بسیار افزایش یافته و به دلیل این افزایش قیمت و عدم فروش واحد ها سرمایه ان ها به خواب می رود.
وی بیان کرد: یکی از دلایل بی سروسامانی در این بخش، عدم مدیریت و ارائه مناسب تسهیلات به این بخش است. دولت ها باید تسهیلات را به سازندگان ارائه دهند و آن ها را موظف کنند تا ساختمان ها را با قیمت پایین بفروش برسانند.

وی ادامه داد: تسهیلات نباید به خریدار پرداخت شود بلکه باید مسکن با قیمت مناسب به متقاضیان داده شود، زیرا اگر پول به جای اینکه در ساخت و ساز خرج شود به خریدار داده شود باعث افزایش تورم می شود.
۳۰ درصد خانوار های کشور مستاجرند
بدلیل افزایش بیش از حد قیمت مسکن، توان مردم برای خرید کاهش پیدا کرده است و آمار مستاجرین رو به افزایش است.