به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، مسعود ایاز مدیر نظارت بر ساخت و ساز‌ها و کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد گفت: سال گذشته در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد برای ۱۳ هزار و ۵۰۰ ملک رای صادر شد و این درحالیست که پروانه‌های ساختمانی صادرشده شش هزار و ۴۰۰ فقره بود.

او تصریح کرد: یکی از عوامل افزایش تخلفات ساختمانی، به روز نبودن قوانین است و هر ساختمانی که پروانه اخذ می‌کند حداقل یک بار تخلف دارد، چون ضوابط شهرسازی با شرایط اقتصادی و نیاز روز جامعه هماهنگ نیست.

مدیر نظارت بر ساخت و ساز‌ها و کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد گفت: قوانین شهرسازی در کشور بسیار قدیمی است و این قوانین باید متناسب با نیاز و شرایط روز جامعه و شرایط اقتصادی به روز رسانی شود.

ایاز افزود: حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و نیز جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی آنان توسط برخی متخلفان و سودجویان که اقدام به ساخت و ساز‌های غیر مجاز می‌کنند از وظایف این مدیریت است.