اخبار ساخت و ساز حوزه عمران

دیوان عدالت دریافت عوارض جدید برای تمدید پروانه ساختمانی را لغو کرد

By |2019-10-08T11:44:02+03:30اکتبر 6th, 2019|اخبار|

  دیوان عدالت اداری در پی شکایت تعدادی از انبوه

بازنگری ضوابط و مقررات شهرک‌سازی در شورای عالی شهرسازی

By |2019-10-08T11:46:19+03:30اکتبر 5th, 2019|اخبار|

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه