مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی از بازنگری ضوابط و مقررات شهرک‌سازی در شورای عالی شهرسازی خبر داد.
به گزارش ساخت یاب، مسعود حمزه‌ای با اشاره به چهار دستور کار مهم کمیته فنی شورای عالی شهرسازی طی مدت اخیر گفت: تهیه ضوابط و مقررات شهرسازی، ضوابط عام بلندمرتبه سازی، ضوابط حفظ و نگهداری باغات و در نهایت ضوابط شهرک‌سازی چهار دستورالعمل مهم کمیته فنی شورای عالی شهرسازی طی ماه‌های گذشته بوده است. همچنین بازنگری ضوابط مکان‌یابی ساختمان‌های اداری، قضایی و همچنین مقررات شهرسازی برای افراد دارای معلولیت، در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم در سال‌جاری این لوایح به تصویب مراجع قانون‌گذاری کشور برسد. وی ادامه داد: خروجی تهیه ضوابط و مقررات عام شهرسازی پس از بررسی در کمیته ۴ در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و بعد از گذراندن مراحل قانونی خود در صورت تصویب، از سوی دبیر شورا و معاون شهرسازی و معماری برای اجرا ابلاغ می‌شود.

حمزه‌ای از مهم‌ترین ضوابط تهیه شده توسط کمیته فنی ۴ را ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی عنوان کرد که در شورای‌عالی به تصویب رسید و ابلاغ شد. وی توضیح داد: ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی یکی از ضوابطی است که در کمیته فنی ۴ تهیه و تدوین شد و پس از گذراندن مراحل قانونی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید. مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی مبنایی است برای آنکه هریک از شهرهای واجد شرایط در چارچوب آن، اقدام به ساخت ساختمان‌های بلند کنند و بیش از حد مجاز تعیین شده اجازه چنین کاری نداشته باشند.

وی از دیگر موضوعات بررسی شده در کمیته فنی ۴ (کمیته ضوابط و مقررات شهرسازی) را بررسی ضوابط و مقررات مرتبط با حفظ و نگهداری باغات درون محدوده شهرها عنوان کرد و گفت: این ضابطه در چارچوب اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری انجام شد. حمزه‌ای خاطرنشان کرد: این ضوابط در حال حاضر برای باغات شهر تهران است که اگر نتیجه مناسب را بگیریم قابلیت تسری به کل کشور را دارد. به گفته حمزه‌ای، بازنگری دستورالعمل شهرک‌سازی از دیگر موارد مورد بررسی در کمیته فنی ۴ بود که کلیات و متن مصوبه کمیته فنی ۴ ارائه شده و هم اکنون در دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای بررسی و تصویب قرار دارد.

وی افزود: سومین موردی که در کمیته ۴ مورد بررسی قرار گرفت و در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید بازنگری دستورالعمل شهرک‌سازی بود که این دستورالعمل مصوبه‌ای داشت که بنا به تکلیف ارائه شده مورد بازنگری قرار دادیم. کلیات و متن مصوبه کمیته فنی ۴ تولید شده و هم‌اکنون در دستور طرح موضوع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است. مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اهم فعالیت‌هایی را که در دستور کار آن دفتر برای بررسی قراردارد نیز شامل ضوابط مکان‌یابی ساختمان‌های اداری و قضایی، بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی برای افراد دارای معلولیت برشمرد. حمزه‌ای توضیح داد: هم اکنون نمادی که ضوابط و مقررات شهرسازی درخصوص افراد دارای معلولیت دارد صرفا رمپ و جایی برای بالابر است، واقعیت این است که در دستورالعمل موارد متعددی را دیده بودیم که مغفول مانده است. در بازنگری این ضابطه درصدد هستیم تا ضمانت اجرایی دقیق‌تری را پیش‌بینی کنیم تا معلولان امکان استفاده از ساختمان‌های عمومی مانند سایر شهروندان را داشته باشند.

وی در عین حال از اجرایی شدن ضمانت قوانین و مقررات شهرسازی خبر داد و گفت: ضمانت اجرایی قوانین و مقررات شهرسازی با پیگیری کمیته ضوابط و مقررات شهرسازی در دستور کار قرار دارد.